ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ขอเชิญร่วมงาน อาจาริยบูชา หลวงพ่อประสิทธิ์ ถาวโร ปีที่11 ในวันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562 -วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2562
dot
bulletวีดีโอ สร้างบ่อน้ำ และประมวลภาพงานฉลองพระประธานองค์ใหม่ ณ.ศาลาวิปัสสนาตะวันออก 12สิงหาคม 2560 (NEW)
dot
ประมวลภาพและวิดีโอ กิจกรรมของวัดถ้ำยายปริก
dot
bulletวีดีโอ กิจกรรมนั่งสมาธิและสวดมนต์ข้ามปี2561
bulletวีดีโอ คณะภิกษุและสามเณร วัดกลาง จ.กาฬสินธ์ เยี่ยมชมวัดถ้ำยายปริก 17/2/62
bulletวีดีโองานอาจาริยบูชา หลวงพ่อประสิทธิ์ ถาวโร ครั้งที่11วันที่7-9/3/62
bulletวีดีโอพิธีเปลี่ยนจีวรรูปปั้นหลวงพ่อประสิทธิ์ ถาวโร 9/3/62
bulletวีดีโอเบื้องหลังกิจกรรมวันอาจาริยบูชา ครั้งที่11 วันที่7-9/3/62
bulletวีดีโอคณะทอดผ้าป่าจากปทุมธานี วันที่ 9/3/62
bulletวีดีโอ คณะผ้าป่าสามัคคี เกาะจันทร์ ชลบุรี 31/3/62
bulletรวมภาพงานทอดผ้าป่า มหาบังสกุล วัดถ้ำยายปริก 3/11/62(NEW)
bulletวีดีโอ งานผ้าป่า มหาบังสกุล 3/11/62 (ใหม่)
bulletประมวลภาพและวิดีโอ งานทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2561
bulletประมวลภาพและวิดีโอ/ กิจกรรมตักบาตร วันครบรอบเสด็จสวรรคต ร.9 วันที่ 13 ตุลาคม 2561
bulletประมวลภาพวันทอดผ้าป่า วันอาทิตย์ที่ ๕ พฤษจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ (NEW)
bulletประมวลภาพวันทอดกฐิน อาทิตย์ที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
bulletวิดิโอและภาพงานอาจริยบูชาหลวงพ่อประสิทธ์ ถาวโร ปีที่๖ ๗-๙ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ.วัดถ้ำยายปริก
bulletกิจกรรมวันพ่อ ๕ ธ.ค ๒๕๕๕
bulletประมวลภาพ/วีดีโอ งานอาจริยบูชา ๒๕๕๖
bulletประมวลภาพ/วีดีโอ งานอาจริยบูชา ๒๕๕๕
bulletงานอาจริยบูชา๒๕๕๔
bulletvdo.บรรยายธรรมของ พระอธิการนพดล คุเณสโก เนื่องในโอกาสวันอาจริยบูชา ๒๕๕๒
bulletภาพงานปีใหม่ ๒๕๕๔
bulletภาพงานธุดงควัตรปี ๒๕๕๕ /v.d.o
bulletvdo. กิจกรรมเจริญภาวนาข้ามปี๒๕๕๕(โดยสมมติ)
bulletภาพงานธุดงควัตรปี ๒๕๕๓ /v.d.o
bulletประมวลภาพการก่อสร้างวิหารปรินิพพาน/Buddha building/v.d.o
bulletvdo.ประมวลภาพงานกฐินสามัคคีปี ๒๕๕๕
bulletvdo.ประมวลภาพงานกฐินสามัคคีปี ๒๕๕๔
bulletวาระสุดท้ายหลวงพ่อ
bulletชมสถานที่ต่างๆในแบบ360องศา
bulletชมสถานที่ต่างๆในแบบ360องศา
bulletนำชมถ้ำต่างๆ
dot
อบรมปฏิบัติธรรม / Meditation /impermanent
dot
bulletสืบทอดปฏิปทาครูบาอาจารย์
bulletอบรมหน่วยงาน
bulletภาพการฝึกปฏิบัติ เพื่อให้เกิดสติ/Meditation Practice/v.d.o
dot
การเตรียมตัวมาปฏิบัติธรรม
dot
bulletสิ่งที่ต้องเตรียม
bulletเจ้าหน้าที่ตำรวจอบรมคุณธรรมจริยธรรม28/02/56
bulletกิจวัตรประจำวัน
bulletบุคคลที่ไม่รับพิจารณาให้มาปฏิบัติ
dot
ฟังธรรมะหลวงพ่อ
dot
bulletคุยกันฉันท์ธรรม (เสียงอ่าน)
bulletธรรมปฏิบัติชุดที่ ๑
bulletธรรมปฏิบัติชุดที่ ๒
bulletธรรมปฏิบัติชุดที่ ๓
bulletธรรมปฎิบัติชุดที่๔
bulletธรรมปฏิบัติชุดที่ ๕
bulletธรรมปฏิบัติชุดที่ ๖
bulletธรรมปฏิบัติชุดที่ ๗
bulletธรรมปฏิบัติชุดที่ ๘
bulletธรรมปฏิบัติชุดที่ ๙
dot
ร่วมทำบุญ
dot
bulletกองทุนสื่อธรรมะ
bulletหนังสือและ CD ธรรมะ
bulletแนะนำสื่อธรรมอื่น ๆ
dot
สมัครรับข่าวสาร

dot
การปฏิบัติธรรม

คำสมาทานพระกรรมฐาน

อิมาหัง  ภะคะวา  อัตตะภาวัง  ตุมหากัง ปะริจจะชามิ

ข้าพเจ้า ขอมอบกายถวายตัว ต่อพระพุทธเจ้า เป็นที่พึ่ง จนตลอดชีวิต

อิมาหัง อาจะริยัง อัตตะภาวัง ตุมหากัง ปะริจจะชามิ

ข้าพเจ้า ขอมอบกายถวายตัว ต่อพระอาจารย์ เป็นที่พึ่ง ที่แนะนำ ตามพระธรรม  คำสั่งสอน ของพระพุทธเจ้า

สัพพะทุกขะ  นิสสะระณะ  นิพพานะ

จะทำทุกข์ให้สิ้น ทำนิพพานให้แจ้ง

สัจฉิกะระณัตถายะ วิปัสสะนา กัมมัฏฐานัง เทหิ

ขอให้ปัญญาญาณ จงมาบังเกิด ในจักขุทวาร โสตะทวาร ฆานะทวาร ชิวหาทวาร  กายะทวาร และมโนทวาร ณ กาละบัดนี้

นิพพานะ ปัจจะโย  โหตุ

เงียบสงัดตัดกังวลฝึกฝนจิต  พิศเพ่งป่าว่าสิ้นสูญ
จากสํญญาว่าบ้านชนนากูล  เพื่อเพิ่มพูนจิตว่างทางนิพพาน

การเจริญภาวนานับเลข

นั่งอยู่ในท่าขัดสมาธิ หรือนั่งคู้บัลลังก์  โดยเอาเท้าขวาทับเท้าซ้าย
   มือขวาทับมือซ้าย  หลับตา  ตั้งกายให้ตรง  ให้สติจดจ่ออยู่กับการนับ
ลมหายใจเข้า - ออก ที่ช่องจมูกและนับเลขคู่ตามลมหายใจให้ทัน.....ดังนี้”
 

 

 

 ๑. นับ หนึ่ง (หายใจเข้า)       หนึ่ง  (หายใจออก)          ๒.  เมื่อนับ หนึ่ง-หนึ่ง  จนถึง  ห้า - ห้า แล้วต่อไปก็เริ่มต้นนับ หนึ่ง - หนึ่ง ไปจนถึง หก - หก

 

 

 

      สอง (   "   )        สอง (  "    )           ๓.  เมื่อนับ หนึ่ง-หนึ่ง  จนถึง  ห้า - ห้า แล้วต่อไปก็เริ่มต้นนับ หนึ่ง - หนึ่ง ไปจนถึง เจ็ด - เจ็ด

 

 

 

      สาม (   "   )        สาม (  "    )           ๔.  เมื่อนับ หนึ่ง-หนึ่ง  จนถึง  ห้า - ห้า แล้วต่อไปก็เริ่มต้นนับ หนึ่ง - หนึ่ง ไปจนถึง แปด - แปด

 

 

 

       สี่  (  "    )        สี่   (  "    )          ๕.  เมื่อนับ หนึ่ง-หนึ่ง  จนถึง  ห้า - ห้า แล้วต่อไปก็เริ่มต้นนับ หนึ่ง - หนึ่ง ไปจนถึง เก้า - เก้า

 

 

 

      ห้า (  "    )         ห้า  (  "    )           ๖.  เมื่อนับ หนึ่ง-หนึ่ง  จนถึง  ห้า - ห้า แล้วต่อไปก็เริ่มต้นนับ หนึ่ง - หนึ่ง ไปจนถึง สิบ - สิบ

 

 

การเดินจงกรมในที่ลาดชัน

เจริญสติ สัมปชัญญะ

 

 

เพื่อให้ธรรมชาติบังคับ ที่ลำบากหมายถึงที่ไม่เรียบ เช่น หิน ขรุขระ แนวโขดหินที่สูง ๆ ต่ำ ๆ หน้าผา เดินที่อันตราย เช่นเป็นแอ่ง หรือ หลุมลึก ๆ หรือทางเดินแคบ ๆ เช่น สันขอบบ่อน้ำ

การเดินไม่มีรูปแบบที่แน่นอนขึ้นอยู่กับสภาพของพื้นที่จะเดินอย่างไรก็ได้แต่ขอให้ปลอดภัย

 

 

การเดินจงกรมแบบถือแก้วน้ำ

เจริญสติ สัมปชัญญะ

 

 

เริ่มต้น ควรเตรียมแก้วน้ำที่มีขนาดเบาไม่สูงเกินไปฐานกว้าง เติมน้ำให้เต็มแก้ว วางแก้วน้ำไว้บนฝ่ามือให้แขนแนบกับลำตัวและขนานกับพื้นมือที่ว่างให้ไขว้ไว้ด้านหลัง ขณะเดินสติระลึกอย่าที่เท้า สัมปชัญญะประคองแก้วน้ำไว้ อยู่ทั่วทั้งตัว สายตามองทอดไปด้านหน้าระยะ ๔ ก้าว ขณะเดินให้สติจับอย่ที่เท้า เห็นการเคลื่อนไหวของเท้าทุกย่างเก้า ระยะทางการเดินโดยประมาณ ๑๐ เมตร เป็นการฝึกสติสัมปชัญญะ โดยอาศัยน้ำในแก้ว

 

 

ดูตัวเอง พึ่งตัวเอง จะเห็นสิ่งสมมติ สุดสงสัย

 
 
การทำงานคือ การปฏิบัติธรรม
 
ทำเอากลับไม่ได้ ได้อวิชชา หลงยึดมั่นถือมั่นตัวกูของกู
ทำไม่เอากลับได้ ได้เสียสละประเสริฐสุด  วิชชาจรณสัมปันโน

 

 

 
พระอธิการประสิทธิ์ ถาวโร

ประวัติหลวงพ่อ article
หลักสัจจธรรมCopyright © 2010 All Rights Reserved.

วัดถ้ำยายปริก
ที่อยู่ :  เลขที่ ...๔๗ หมู่ ๒ ตำบล : ท่าเทววงษ์ อำเภอ : เกาะสีชัง
จังหวัด :ชลบุรี      รหัสไปรษณีย์ : ๒๐๑๒๐
เบอร์โทร /แฟกซ์ :  ๐๓๘-๒๑๖-๑๐๔.,๐๓๘-๒๑๖-๑๗๑      มือถือ :  ๐๘๕-๐๘๗-๗๓๐๓
เว็บไซต์ : http://www.watthamyaiprig.com