ReadyPlanet.com
dot
ขอเชิญร่วมงาน อาจาริยบูชา หลวงพ่อประสิทธิ์ ถาวโร ปีที่11 ในวันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562 -วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2562
dot
bulletวีดีโอ สร้างบ่อน้ำ และประมวลภาพงานฉลองพระประธานองค์ใหม่ ณ.ศาลาวิปัสสนาตะวันออก 12สิงหาคม 2560 (NEW)
dot
ประมวลภาพและวิดีโอ กิจกรรมของวัดถ้ำยายปริก
dot
bulletวีดีโอ กิจกรรมนั่งสมาธิและสวดมนต์ข้ามปี2562
bulletวีดีโอ คณะภิกษุและสามเณร วัดกลาง จ.กาฬสินธ์ เยี่ยมชมวัดถ้ำยายปริก 17/2/62
bulletวีดีโองานอาจาริยบูชา หลวงพ่อประสิทธิ์ ถาวโร ครั้งที่11วันที่7-9/3/62
bulletวีดีโอพิธีเปลี่ยนจีวรรูปปั้นหลวงพ่อประสิทธิ์ ถาวโร 9/3/62
bulletวีดีโอเบื้องหลังกิจกรรมวันอาจาริยบูชา ครั้งที่11 วันที่7-9/3/62
bulletวีดีโอคณะทอดผ้าป่าจากปทุมธานี วันที่ 9/3/62
bulletวีดีโอ คณะผ้าป่าสามัคคี เกาะจันทร์ ชลบุรี 31/3/62
bulletรวมภาพงานทอดผ้าป่า มหาบังสกุล วัดถ้ำยายปริก 3/11/62(NEW)
bulletวีดีโอ งานผ้าป่า มหาบังสกุล 3/11/62 (ใหม่)
bulletรวมวิดีโอภาพโครงการมัคคปฏิบัติธรรมยาตรา62
bulletประมวลภาพและวิดีโอ งานทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2561
bulletประมวลภาพและวิดีโอ/ กิจกรรมตักบาตร วันครบรอบเสด็จสวรรคต ร.9 วันที่ 13 ตุลาคม 2561
bulletประมวลภาพวันทอดผ้าป่า วันอาทิตย์ที่ ๕ พฤษจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ (NEW)
bulletประมวลภาพวันทอดกฐิน อาทิตย์ที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
bulletวิดิโอและภาพงานอาจริยบูชาหลวงพ่อประสิทธ์ ถาวโร ปีที่๖ ๗-๙ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ.วัดถ้ำยายปริก
bulletกิจกรรมวันพ่อ ๕ ธ.ค ๒๕๕๕
bulletประมวลภาพ/วีดีโอ งานอาจริยบูชา ๒๕๕๖
bulletประมวลภาพ/วีดีโอ งานอาจริยบูชา ๒๕๕๕
bulletงานอาจริยบูชา๒๕๕๔
bulletvdo.บรรยายธรรมของ พระอธิการนพดล คุเณสโก เนื่องในโอกาสวันอาจริยบูชา ๒๕๕๒
bulletภาพงานปีใหม่ ๒๕๕๔
bulletภาพงานธุดงควัตรปี ๒๕๕๕ /v.d.o
bulletvdo. กิจกรรมเจริญภาวนาข้ามปี๒๕๕๕(โดยสมมติ)
bulletภาพงานธุดงควัตรปี ๒๕๕๓ /v.d.o
bulletประมวลภาพการก่อสร้างวิหารปรินิพพาน/Buddha building/v.d.o
bulletvdo.ประมวลภาพงานกฐินสามัคคีปี ๒๕๕๕
bulletvdo.ประมวลภาพงานกฐินสามัคคีปี ๒๕๕๔
bulletวาระสุดท้ายหลวงพ่อ
bulletชมสถานที่ต่างๆในแบบ360องศา
bulletชมสถานที่ต่างๆในแบบ360องศา
bulletนำชมถ้ำต่างๆ
dot
อบรมปฏิบัติธรรม / Meditation /impermanent
dot
bulletสืบทอดปฏิปทาครูบาอาจารย์
bulletอบรมหน่วยงาน
bulletภาพการฝึกปฏิบัติ เพื่อให้เกิดสติ/Meditation Practice/v.d.o
dot
การเตรียมตัวมาปฏิบัติธรรม
dot
bulletสิ่งที่ต้องเตรียม
bulletเจ้าหน้าที่ตำรวจอบรมคุณธรรมจริยธรรม28/02/56
bulletกิจวัตรประจำวัน
bulletบุคคลที่ไม่รับพิจารณาให้มาปฏิบัติ
dot
ฟังธรรมะหลวงพ่อ
dot
bulletคุยกันฉันท์ธรรม (เสียงอ่าน)
bulletธรรมปฏิบัติชุดที่ ๑
bulletธรรมปฏิบัติชุดที่ ๒
bulletธรรมปฏิบัติชุดที่ ๓
bulletธรรมปฎิบัติชุดที่๔
bulletธรรมปฏิบัติชุดที่ ๕
bulletธรรมปฏิบัติชุดที่ ๖
bulletธรรมปฏิบัติชุดที่ ๗
bulletธรรมปฏิบัติชุดที่ ๘
bulletธรรมปฏิบัติชุดที่ ๙
dot
ร่วมทำบุญ
dot
bulletกองทุนสื่อธรรมะ
bulletหนังสือและ CD ธรรมะ
bulletแนะนำสื่อธรรมอื่น ๆ
dot
สมัครรับข่าวสาร

dot
ธรรมปฏิบัติชุดที่ ๒
  ธรรมปฏิบัติชุดที่ ๒
เรื่องที่  ชื่อเรื่อง  ฟังเสียง  เนื้อหาธรรมะ
 ๑  ควบคุมความรู้สึก ตอนที่ ๒    
 ๒  จิตวิญญาณ ตอนที่ ๒    
 ๓

 อวิชชาบังสัจจธรรม

   
 ๔  พิจารณากายคตาสติ    
 ๕  สตรีบรรลุธรรมเหมือนบุรุษ ตอนที่ ๑    
 ๖  สตรีบรรลุธรรมเหมือนบุรุษ ตอนที่ ๒

 

 
 ๗  หลัก ๓ ประการ เรื่องสรุปของธรรมะ    
 ๘  สัมมาสติ    
 ๙  ทางโลกกับทางธรรม    
 ๑๐  กลางวันกลางคืนเกิดดับ วันเดือนปีเป็นสิ่งสมมติ    
 ๑๑  ธาตุ ๔ ขันธ์ ๕ อายตนะ ๖ รูปนาม ภูมิวิปัสสนา    
 ๑๒  ปรมัตถธรรม ๔ รูป จิต เจตสิก นิพพาน ตอนที่ ๓    
 ๑๓  อธิบายมรรค ๘    
 ๑๔  พิจารณาอสุภกรรมฐาน    
๑๕  โลกมนุษย์สมมติ วันคืนล่วงไปไหลไปไหลไปเธอทำอะไร    
๑๖  ความพร้อมเพรียงของหมู่คณะยังความเจริญให้สำเร็จ    
๑๗  รสธรรมล้ำเลิศกว่ารสทั้งปวง
๑๘  อยู่ในโลกสมมติอย่างไรให้พ้นทุกข์
๑๙  โอวาท ๓ หัวใจพระพุทธศาสนา

 NEXT>>คลิ๊กเพื่อฟังต่อชุดที่๓