ReadyPlanet.com
dot
ขอเชิญร่วมงาน อาจาริยบูชา หลวงพ่อประสิทธิ์ ถาวโร ปีที่11 ในวันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562 -วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2562
dot
bulletวีดีโอ สร้างบ่อน้ำ และประมวลภาพงานฉลองพระประธานองค์ใหม่ ณ.ศาลาวิปัสสนาตะวันออก 12สิงหาคม 2560 (NEW)
dot
ประมวลภาพและวิดีโอ กิจกรรมของวัดถ้ำยายปริก
dot
bulletวีดีโอ กิจกรรมนั่งสมาธิและสวดมนต์ข้ามปี2562
bulletวีดีโอ คณะภิกษุและสามเณร วัดกลาง จ.กาฬสินธ์ เยี่ยมชมวัดถ้ำยายปริก 17/2/62
bulletวีดีโองานอาจาริยบูชา หลวงพ่อประสิทธิ์ ถาวโร ครั้งที่11วันที่7-9/3/62
bulletวีดีโอพิธีเปลี่ยนจีวรรูปปั้นหลวงพ่อประสิทธิ์ ถาวโร 9/3/62
bulletวีดีโอเบื้องหลังกิจกรรมวันอาจาริยบูชา ครั้งที่11 วันที่7-9/3/62
bulletวีดีโอคณะทอดผ้าป่าจากปทุมธานี วันที่ 9/3/62
bulletวีดีโอ คณะผ้าป่าสามัคคี เกาะจันทร์ ชลบุรี 31/3/62
bulletรวมภาพงานทอดผ้าป่า มหาบังสกุล วัดถ้ำยายปริก 3/11/62(NEW)
bulletวีดีโอ งานผ้าป่า มหาบังสกุล 3/11/62 (ใหม่)
bulletรวมวิดีโอภาพโครงการมัคคปฏิบัติธรรมยาตรา62
bulletประมวลภาพและวิดีโอ งานทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2561
bulletประมวลภาพและวิดีโอ/ กิจกรรมตักบาตร วันครบรอบเสด็จสวรรคต ร.9 วันที่ 13 ตุลาคม 2561
bulletประมวลภาพวันทอดผ้าป่า วันอาทิตย์ที่ ๕ พฤษจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ (NEW)
bulletประมวลภาพวันทอดกฐิน อาทิตย์ที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
bulletวิดิโอและภาพงานอาจริยบูชาหลวงพ่อประสิทธ์ ถาวโร ปีที่๖ ๗-๙ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ.วัดถ้ำยายปริก
bulletกิจกรรมวันพ่อ ๕ ธ.ค ๒๕๕๕
bulletประมวลภาพ/วีดีโอ งานอาจริยบูชา ๒๕๕๖
bulletประมวลภาพ/วีดีโอ งานอาจริยบูชา ๒๕๕๕
bulletงานอาจริยบูชา๒๕๕๔
bulletvdo.บรรยายธรรมของ พระอธิการนพดล คุเณสโก เนื่องในโอกาสวันอาจริยบูชา ๒๕๕๒
bulletภาพงานปีใหม่ ๒๕๕๔
bulletภาพงานธุดงควัตรปี ๒๕๕๕ /v.d.o
bulletvdo. กิจกรรมเจริญภาวนาข้ามปี๒๕๕๕(โดยสมมติ)
bulletภาพงานธุดงควัตรปี ๒๕๕๓ /v.d.o
bulletประมวลภาพการก่อสร้างวิหารปรินิพพาน/Buddha building/v.d.o
bulletvdo.ประมวลภาพงานกฐินสามัคคีปี ๒๕๕๕
bulletvdo.ประมวลภาพงานกฐินสามัคคีปี ๒๕๕๔
bulletวาระสุดท้ายหลวงพ่อ
bulletชมสถานที่ต่างๆในแบบ360องศา
bulletชมสถานที่ต่างๆในแบบ360องศา
bulletนำชมถ้ำต่างๆ
dot
อบรมปฏิบัติธรรม / Meditation /impermanent
dot
bulletสืบทอดปฏิปทาครูบาอาจารย์
bulletอบรมหน่วยงาน
bulletภาพการฝึกปฏิบัติ เพื่อให้เกิดสติ/Meditation Practice/v.d.o
dot
การเตรียมตัวมาปฏิบัติธรรม
dot
bulletสิ่งที่ต้องเตรียม
bulletเจ้าหน้าที่ตำรวจอบรมคุณธรรมจริยธรรม28/02/56
bulletกิจวัตรประจำวัน
bulletบุคคลที่ไม่รับพิจารณาให้มาปฏิบัติ
dot
ฟังธรรมะหลวงพ่อ
dot
bulletคุยกันฉันท์ธรรม (เสียงอ่าน)
bulletธรรมปฏิบัติชุดที่ ๑
bulletธรรมปฏิบัติชุดที่ ๒
bulletธรรมปฏิบัติชุดที่ ๓
bulletธรรมปฎิบัติชุดที่๔
bulletธรรมปฏิบัติชุดที่ ๕
bulletธรรมปฏิบัติชุดที่ ๖
bulletธรรมปฏิบัติชุดที่ ๗
bulletธรรมปฏิบัติชุดที่ ๘
bulletธรรมปฏิบัติชุดที่ ๙
dot
ร่วมทำบุญ
dot
bulletกองทุนสื่อธรรมะ
bulletหนังสือและ CD ธรรมะ
bulletแนะนำสื่อธรรมอื่น ๆ
dot
สมัครรับข่าวสาร

dot
bulletคลิปคำสอนหลวงพ่อประสิทธ์ เรื่องวิถีกรรมของสัตว์โลก
bulletคลิปคำสอนหลวงพ่อประสิทธ์ เรื่องกรรมจำแนกสัตว์ตามความละเอียดและหยาบ
ธรรมปฏิบัติชุดที่ ๘
  ธรรมปฏิบัติชุดที่ ๘
เรื่องที่  ชื่อเรื่อง / ฟังเสียง  ดาวน์โหลด
  การเจริญสติ 
 
   อยู่คนเดียวระวังความคิด อยู่ร่วมมิตรระวังคำพูด 
 
   โลกมนุษย์สมมติ ว่างเปล่า 
 
   อิทธิบาท ๔ จิตตั้งมั่นคือสติตั้งมั่น 
 
   คุณธรรมกับสมมติ 
 
   นั่งยืนเดินนอนด้วยลมพิจารณาลมเป็นหลัก
 
   ดูตัวเองทันปัจจุบัน เห็นเกิดดับ 
 
   มีสติกำหนด จะเห็นการไหลเข้าออกในกายตลอดเวลา 
 
   พิจารณาตัวเอง ธรรมะอยู่ในตัวเอง 
 
 ๑๐  มีสติมีสมาธิใช้กายให้เป็นประโยชน์ น้อมจิตไปสู่พระนิพพาน 
 
 ๑๑  ทิ้งรูปนามเอาเกิดดับ ก้าวเดียวเข้านิพพาน 
 
 ๑๒  กำหนดสติดูตัวเอง จุดหมายปลายทางคืนพ้นจากกองทุกข์ 
 
 ๑๓  คนเป็นร้ายที่สุดสมมติครอบงำ คนตายดีที่สุดเป็นธรรมโอสถรู้แจ้ง 
 
 ๑๔  เอาเกิดดับเป็นอารมณ์ ไปสู่ความว่างเปล่า 
 
๑๕  พิจารณาลมหายใจเข้าออก ไม่เข้าไม่ออกตายเหมือกันทั่วโลก 
 
๑๖  เอาเกิดดับเป็นอารมณ์ จิตสงบ 
 
๑๗  พิจารณาคนเป็นร้ายที่สุด คนตายดีที่สุดเป็นยอดแห่งธรรมะ
๑๘  คนตายดีที่สุด ตายโลภโกรธหลง เป็นธรรมโอสถรู้แจ้งโลก
๑๙  เอาเกิดดับก็ทิ้งสมมติ
๒๐  อยู่กับโลกไม่ติดโลก
๒๑  ตามดูตาหูจมูกลิ้นกายใจเกิดดับเป็นทางสำเร็จหลุดพ้นเร็วที่สุด
๒๒  เกิดดับว่างเปล่าเป็นอารมณ์นิพพาน
๒๓  นึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออก เป็นผู้ไม่ประมาท
๒๔  เห็นจิตในจิต เห็นธรรมในธรรม
๒๕

 ให้เห็นเหมือนกัน

๒๖  ธรรมทั้งหลายเกิดแต่เหตุ เมื่อเหตุดับผลก็ดับ
๒๗  ถ้ามองด้วยสติปัญญามันก็เห็น ถ้ามองด้วยความรู้สึก ความคิดนึกมันก็บัง
๒๘  สุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี
๒๙  ทาน ศีล ภาวนา เป็นพลังผลักดันไปสู่จุดหมายปลายทาง
๓๐  เอาธรรมะ ต้องดูตัวเอง พิจารณาตัวเอง
๓๑  ปฏิปัตติบูชา พระพุทธเจ้าสรรเสริญ
๓๒  อสุภกรรมฐาน ดอกไม้พระอริยเจ้า
๓๓  อุทิศร่างกายให้พุทธศาสนา เพื่อพ้นทุกข์สุขนิพพาน
๓๔  สมมติว่าปีใหม่ ๒๕๕๐
๓๕  อายตนะ ๖ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เกิด ดับ ว่างเปล่า

 NEXT>> คลิ๊กเพื่อฟังต่อชุดที่ ๙