ReadyPlanet.com
dot
ขอเชิญร่วมงาน อาจาริยบูชา หลวงพ่อประสิทธิ์ ถาวโร ปีที่11 ในวันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562 -วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2562
dot
bulletวีดีโอ สร้างบ่อน้ำ และประมวลภาพงานฉลองพระประธานองค์ใหม่ ณ.ศาลาวิปัสสนาตะวันออก 12สิงหาคม 2560 (NEW)
dot
ประมวลภาพและวิดีโอ กิจกรรมของวัดถ้ำยายปริก
dot
bulletวีดีโอ กิจกรรมนั่งสมาธิและสวดมนต์ข้ามปี2562
bulletวีดีโอ คณะภิกษุและสามเณร วัดกลาง จ.กาฬสินธ์ เยี่ยมชมวัดถ้ำยายปริก 17/2/62
bulletวีดีโองานอาจาริยบูชา หลวงพ่อประสิทธิ์ ถาวโร ครั้งที่11วันที่7-9/3/62
bulletวีดีโอพิธีเปลี่ยนจีวรรูปปั้นหลวงพ่อประสิทธิ์ ถาวโร 9/3/62
bulletวีดีโอเบื้องหลังกิจกรรมวันอาจาริยบูชา ครั้งที่11 วันที่7-9/3/62
bulletวีดีโอคณะทอดผ้าป่าจากปทุมธานี วันที่ 9/3/62
bulletวีดีโอ คณะผ้าป่าสามัคคี เกาะจันทร์ ชลบุรี 31/3/62
bulletรวมภาพงานทอดผ้าป่า มหาบังสกุล วัดถ้ำยายปริก 3/11/62(NEW)
bulletวีดีโอ งานผ้าป่า มหาบังสกุล 3/11/62 (ใหม่)
bulletรวมวิดีโอภาพโครงการมัคคปฏิบัติธรรมยาตรา62
bulletประมวลภาพและวิดีโอ งานทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2561
bulletประมวลภาพและวิดีโอ/ กิจกรรมตักบาตร วันครบรอบเสด็จสวรรคต ร.9 วันที่ 13 ตุลาคม 2561
bulletประมวลภาพวันทอดผ้าป่า วันอาทิตย์ที่ ๕ พฤษจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ (NEW)
bulletประมวลภาพวันทอดกฐิน อาทิตย์ที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
bulletวิดิโอและภาพงานอาจริยบูชาหลวงพ่อประสิทธ์ ถาวโร ปีที่๖ ๗-๙ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ.วัดถ้ำยายปริก
bulletกิจกรรมวันพ่อ ๕ ธ.ค ๒๕๕๕
bulletประมวลภาพ/วีดีโอ งานอาจริยบูชา ๒๕๕๖
bulletประมวลภาพ/วีดีโอ งานอาจริยบูชา ๒๕๕๕
bulletงานอาจริยบูชา๒๕๕๔
bulletvdo.บรรยายธรรมของ พระอธิการนพดล คุเณสโก เนื่องในโอกาสวันอาจริยบูชา ๒๕๕๒
bulletภาพงานปีใหม่ ๒๕๕๔
bulletภาพงานธุดงควัตรปี ๒๕๕๕ /v.d.o
bulletvdo. กิจกรรมเจริญภาวนาข้ามปี๒๕๕๕(โดยสมมติ)
bulletภาพงานธุดงควัตรปี ๒๕๕๓ /v.d.o
bulletประมวลภาพการก่อสร้างวิหารปรินิพพาน/Buddha building/v.d.o
bulletvdo.ประมวลภาพงานกฐินสามัคคีปี ๒๕๕๕
bulletvdo.ประมวลภาพงานกฐินสามัคคีปี ๒๕๕๔
bulletวาระสุดท้ายหลวงพ่อ
bulletชมสถานที่ต่างๆในแบบ360องศา
bulletชมสถานที่ต่างๆในแบบ360องศา
bulletนำชมถ้ำต่างๆ
dot
อบรมปฏิบัติธรรม / Meditation /impermanent
dot
bulletสืบทอดปฏิปทาครูบาอาจารย์
bulletอบรมหน่วยงาน
bulletภาพการฝึกปฏิบัติ เพื่อให้เกิดสติ/Meditation Practice/v.d.o
dot
การเตรียมตัวมาปฏิบัติธรรม
dot
bulletสิ่งที่ต้องเตรียม
bulletเจ้าหน้าที่ตำรวจอบรมคุณธรรมจริยธรรม28/02/56
bulletกิจวัตรประจำวัน
bulletบุคคลที่ไม่รับพิจารณาให้มาปฏิบัติ
dot
ฟังธรรมะหลวงพ่อ
dot
bulletคุยกันฉันท์ธรรม (เสียงอ่าน)
bulletธรรมปฏิบัติชุดที่ ๑
bulletธรรมปฏิบัติชุดที่ ๒
bulletธรรมปฏิบัติชุดที่ ๓
bulletธรรมปฎิบัติชุดที่๔
bulletธรรมปฏิบัติชุดที่ ๕
bulletธรรมปฏิบัติชุดที่ ๖
bulletธรรมปฏิบัติชุดที่ ๗
bulletธรรมปฏิบัติชุดที่ ๘
bulletธรรมปฏิบัติชุดที่ ๙
dot
ร่วมทำบุญ
dot
bulletกองทุนสื่อธรรมะ
bulletหนังสือและ CD ธรรมะ
bulletแนะนำสื่อธรรมอื่น ๆ
dot
สมัครรับข่าวสาร

dot
bulletคลิปคำสอนหลวงพ่อประสิทธ์ เรื่องวิถีกรรมของสัตว์โลก
bulletคลิปคำสอนหลวงพ่อประสิทธ์ เรื่องกรรมจำแนกสัตว์ตามความละเอียดและหยาบ
ภาพการฝึกปฏิบัติ เพื่อให้เกิดสติ/Meditation Practice/v.d.o

   เกิดดับ (ภาษาไทย)

บรรยายธรรมของหลวงพ่อประสิทธิ์ ถาวโร วัดถ้ำยายปริก เกาะสีชัง ชลบุรี

    หลักปฏิบัติสติปัฎฐาน๔ (ภาษาไทย)

ว๊ดิโอสอนการฝึกปฏิบัติสติปัฎฐาน๔ สอนโดยพระอธิการ นพดล คุเณสโก

การปฎิบัติธรรมแบบพึ่งตัวเอง ดูตัวเอง

งานคือการปฏิบัติธรรมคือเจริญสติ สมาธิ ปัญญา

   ธรรมจากต้นพริก

   ธรรมอันเผ็ดร้อนแต่ทว่ามีความหมายลึกซึ้งจากหลวงพ่อประสิทธิ์ ถาวโร

 

.English sound  vdo (impermanent)                                                                                                                 

 

                                               

 vdo  เกิดดับ  เสียงอังกฤษ English sound                                                                    vdo สติปัฎฐานสี่ เสียงไทย บรรยาย English

 

                            

 

                                                                           

 

        เสียงไทย บรรยาย รัสเซีย

        Russia  subtitle

.

ภาพและวีดิโอการสอนเจริญสติด้วยการถือแก้วน้ำ โดยพระอาจารย์ นพดล คุเณสโก เจ้าอาวาสวัดถ้ำยายปริก

     
     

.

.

   วีดีโอ การสอนพิจารณาอสุภโดยพระอาจารย์ นพดล คุเณสโก

   พระอาจารย์ นพดล คุเณสโก เจ้าอาวาสวัดถ้ำยายปริก เกาะสีชัง

   กำลังแนะนำผู้เข้าปฏิบัิติธรรมใ­นการพิจารณา อสุภ

......

  การสอนเดินเจริญสติ บนขอบบ่อ

  พระอาจารย์ นพดล คุเณสโก เจ้าอาวาส วัดถ้ำยายปริก เกาะสีชัง

  กำลังแนะนำ ผู้เข้าปฏิบัติธรรม ในการเดินเจริญสติบนขอบบ่อ

 

  สอนการเจริญสติโดยการหลับตาเดิน

  พระอาจารย์ นพดล คุเณสโก เจ้าอาวาสวัดถ้ำยายปริก เกาะสีชัง

  กำลังแนะนำ ผู้เข้ารับการฝึกเจริญสติ ด้วยการหลับตาเดินจงกรม

  vdo.สอนปฏิบัิติธรรม โดย พระอาจารย์ นพดล คุเณสโก

  พระอาจารย์ นพดล คุเณสโก เจ้าอาวาส วัดถ้ำยายปริก เกาะสีชัง ชลบุรี

กำลังแนะนำ อุบาสก อุบาสิกา ในการปฏิบัติธรรมเพื่อเจริญสติส­ัมปชัญญะ